Tedarik Zinciri Politikası

Tedarik Zinciri Politikası

TAV Havalimanları Holding ve Grup Şirketleri olarak faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda insana ve çevreye saygı prensibimizle toplumsal fayda yaratmaya ve tüm tedarik zinciri ve satın alma operasyonlarını sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütmeye önem veriyoruz. Sürdürülebilir tedarik zinciri yaklaşımımız tedarikçilerimiz ile karşılıklı güven ve iş birliğine dayalı bir şekilde birlikte var olmayı ve büyümeyi esas almaktadır.

Bu kapsamda tüm tedarik zinciri paydaşlarımızdan TAV Havalimanları Holding’e ait tüm politikalara uygun olarak;
• İnsan haklarına saygı göstermeyi, bu hakları korumayı ve benimsemeyi,
• Irk, dil, yaş, cinsiyet, din, etnik köken, statü veya herhangi bir kişisel özelliğe bakmaksızın ayrımcılık yapılmasını önlemeyi,
• Zorla çalıştırma, kölelik, esirlik, çocuk işçi çalıştırmanın her formu, işkence ve aşağılayıcı muamelenin yanı sıra fiziksel ve zihinsel istismarı önlemek üzere gereken takibi yapmayı,
• Çevresel yönetim sistemlerinde ulusal ve uluslararası çevre standartlarına ve düzenlemelerine uyum sağlamalarını, çevresel etkilerini yönetmek adına ilgili politika, süreç ve prosedür oluşturmalarını,
• Sürdürülebilirlik yaklaşımının benimsenmesi ve bu konuda bilincin artırılması için düzenli olarak eğitimler düzenlemeyi,
• Sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi bakış açısıyla TAV Havalimanları Holding’in ekonomik, çevresel ve toplumsal açıdan gelişmesine katkı sağlamayı,
• Faaliyet gösterdiğimiz alanlardaki toplumun ihtiyaçlarını gözeterek değer yaratmayı ve yerel tedarikçilerin ekonomik kalkınmasını desteklemeye öncelik vermeyi, • Planlı ve plansız denetimlerde şeffaf ve işbirlikçi hareket etmeyi,
• Yolsuzluk ve rüşvete karşı sıfır tolerans prensibini benimsemeyi
• Tüm ilkelerimizle paralel uygulamalar gerçekleştirmelerini ve bu ilkelerin ihlal edildiği durumlarda iş ortaklıklarının değerlendirileceği konusunda bilgi sahibi olmalarını,
beklemekteyiz.