Çevre Politikası

Çevre Politikası

Çevre Politikamız TAV Havalimanları Holding ve Grup Şirketleri olarak; faaliyetlerimizin çevresel risklerinin etkin yönetimi için, uluslararası kabul görmüş standartlar çerçevesinde temel prensiplerimizi belirledik, Çevre Yönetim Sistemi tasarımlarımızı kurguladık ve işletiyoruz.

Çevresel sürdürülebilirlik ve iş hedefleri arasındaki dengeyi sağlamak amacıyla; operasyonlarımızda enerji ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak, kirliliğin önlenmesi prensibi ile uyumlu, daha az atık üretecek, daha çok tasarruf sağlayacak önlemleri uygulama bilinci ile hareket etmekteyiz.

Bu kapsamda TAV Havalimanları Holding ve Grup Şirketleri olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda, ilgili ulusal ve uluslararası yasal gereklilikler, diğer uluslararası çevresel standartlar ve değerlendirme kriterlerine (IFC Performans Standartları, EBRD Performans Gereklilikleri, Ekvator Prensipleri vb.) uyumlu olmak şartıyla;
• Sistematik ve tutarlı bir yaklaşımla gerçekleştirilen analizler ile çevresel fırsatları ve riskleri tanımlayarak; çevresel etkilerimizi en aza indirmeyi, çevre performansımızı artırarak süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi, tasarım aşamasından itibaren yaşam döngüsü süresince oluşabilecek çevresel etkileri kontrol altında tutmayı ve azaltmayı,
• Kabul görmüş standartlar ve çerçeveler doğrultusunda gerçekleştireceğimiz Çevre Yönetim Sistemi uygulamalarımızı tüm çalışanlarımıza ve diğer paydaşlarımıza erişilebilir kılarak uyum içerisinde olmalarını sağlamayı,
• Çevresel sürdürülebilirlik performansımızı periyodik olarak takip ederek, sistemin iyileştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirmeyi,
• Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması, biyoçeşitliliğin korunması için mevcut en iyi teknikleri baz alarak paydaşlarımızın çalışmalarını desteklemeyi,
• Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında önlenmesi veya azaltılması, geri dönüşümünün veya geri kazanımının sağlanması, mümkün değil ise doğaya zarar vermeyecek şekilde bertarafının sağlanması için gereken çalışmaları yapmayı,
• Havacılık endüstrisinin çevresel kalkınmaya olumlu etkilerini artırmak ve faaliyet gösterdiğimiz alanlarda yerel ekonomiye fayda sağlamak üzere değer zincirimizde yer alan tüm paydaşlarımızda iş birliği yapmayı ve bu kapsamda etkin iletişim kurmayı,
• Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp uygulamayı
beyan ve taahhüt ederiz

Sıkça Sorulan Sorular

Bagaj Emanet Hizmeti, dış hatlar terminali geliş katında ve iç hatlar terminali gelen katında 24 saat hizmet vermektedir. Ücretler günlük olarak hesaplanmakta olup, emanet eşyanın teslimatından sonra tahsil edilmektedir. T: (232) 210 70 00.
Bu konu ile alakalı detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
Vize ofisi Havalimanı Dış hatlar Geliş katında Pasaport öncesi transit alanda bulunmaktadır. 24 saat esasına göre çalışmaktadır. İletişim bilgileri 0 232 455 00 00/3603 . Kroki için tıklayınız.
Gümrük uygulamaları ile ilgili detaylı bilgileri www.gumruk.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

Tel: +90 232 455 00 00/ Dahili: 1930.

İki Terminal içeriden birbirine bağlantılı olup, yürüyen bantların da kullanımıyla yaklaşık 5 dakika yürüme mesafesindedir. Kroki için tıklayınız.
Hayır.
Maliye bakanlığı yurt dışı çıkış pulu, Dış hatlar gidiş katı danışma yanında deskten temin edilebilmektedir.

Harç pulu bilgi için: 0 232 455 00 00 dahili: 3602

Not: Harç pulu ödemesinin pasaport kontrolden önce mutlaka yapılmış olması gerekmektedir.

Dış hatlar giden yolcu katı pasaport sonrasında bulunan Tax free ofisine uğrayarak gerekli işlemlerinizi yaptırmalısınız.
TAV Kayıp buluntu eşya ofisleri iç hatlar gelen asma katında 24 saat hizmet vermektedir.

Tel: 0232 455 00 00 / Dahili: 4690

Hayır.