Biyoçeşitlilik Politikası

Biyoçeşitlilik Politikası

TAV Havalimanları Holding ve Grup Şirketleri olarak gezegenin sürdürülebilirliği için canlı türlerinin ve çeşitliliğinin korunmasının yanı sıra ekosistemin bozulmasının önüne geçilmesi için iyileştirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesine önem vermekteyiz. Bu yaklaşımla uyumlu olarak, faaliyetlerimizi gerçekleştirirken etkilediğimiz alanlarda, tedbir hiyerarşisi çerçevesinde biyoçeşitliliğin korunmasını, kayıp yaşanan alanlarda onarım, yönetim, izleme ve bilgilendirme çalışmaları yapılmasını benimsiyoruz.

Bu kapsamda TAV Havalimanları Holding ve Grup Şirketleri olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda, ilgili ulusal ve uluslararası yasal gereklilikler ile diğer uluslararası çevresel ve sosyal standartların değerlendirme kriterlerine (IFC Performans Standartları, EBRD Performans Gereklilikleri, Ekvator Prensipleri) uyumlu olmak şartıyla;
• Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için gerekli adımları atmayı ve ACT4NATURE prensiplerini benimsemeyi,
• Risk ve etkileri belirleme sürecinde, faaliyet alanlarımızın sınırlarını dikkate alarak, içinde bulunduğumuz ekosisteme ve biyoçeşitliliğe doğrudan ve dolaylı etkilerimizi değerlendirmeyi,
• Tedbir hiyerarşisine göre biyoçeşitliliği korumak ve muhafaza etmek üzere gereken önlemleri almayı,
• İş hedeflerimizi belirlerken canlıların ve yaşam alanlarının sürdürülebilir yönetimini teşvik etmeyi,
• Çevresel etki azaltma ve etki yönetimi önlemlerinin uygulanmasında değişen koşullara ve operasyonlarımızın yaşam döngüsü boyunca izleme sonuçlarına duyarlı olmayı,
• Kritik tehlike ve/veya tehlike altındaki türler, endemik ve/veya dar yayılımlı türler için önemli olan habitatlar, küresel ölçekte önemli göçmen türlerinin bulunduğu ve/veya türlerin yoğun bir şekilde toplandığı habitatlar, yüksek tehdit altındaki ve/veya dünyada eşi olmayan nadir ekosistemler için olumsuz etkilere yol açmamayı, • Konuyla ilgili uzmanlarla iş birliği yapmayı ve diğer paydaşlarla bilgi ve deneyim paylaşımı yaparak biyoçeşitlilik koruma çalışmalarına katkıda bulunmayı,
• Biyoçeşitliliğin sürdürülebilirlik yaklaşımındaki önemiyle ilgili paydaşlarımızın bilincinin artırılması için farkındalık çalışmaları yapmayı,
beyan ve taahhüt ederiz