Terminal İşletme Müdürlüğü

Terminal İşletme Müdürlüğü

Terminal hizmetlerinde meydana gelebilecek aksaklıkların giderilerek hizmetin sürekliliğini sağlayacak tüm faaliyetleri, diğer Terminal İşletme birimleriyle koordine ederek planlar ve yönetir. Havayolları ve Yer Hizmetleri şirketlerinin terminal içerisindeki faaliyetlerinin işletme prosedürlerine uygunluğunu denetler. Terminal İşletme birimleri arasında bilgi akışının tam ve zamanında olmasını sağlar. Terminal çalışanları ve diğer kuruluşlar ile işbirliği içinde çalışır. 24 saat hizmet verilmektedir.

Tel: +90 (232) 455 00 00 - 4380-4384-4382